Cynllun tai newydd gwerth £1.5m yn hwb mawr i Fae Colwyn

Cynllun tai newydd gwerth £1.5m yn hwb mawr i Fae Colwyn

Cafodd y gyn feddygfa yn Rhodfa Pwllcrochan ei haddasu a’i hymestyn gan Cartrefi Conwy gan greu 14 o fflatiau, wyth ohonynt gyda dwy ystafell wely a chwech gydag un ystafell wely. Mae’r eiddo, a elwid…

Mae Cartrefi Conwy am adeiladu 8 o gartrefi un ystafell wely ar ddarn o dir yng nghefn Ffordd Sefton, St Davids a Iola Drive. Mi fydd y cartrefi hwn yn defnyddio System newydd sbon Beattie…

Fel rhan o ein 10 Peth Da i denantiaid rydym yn cynnig siawns i ennill band eang am ddim am flwyddyn. Sut i gofrestru: anfonwch neges bersonol i ni ar Facebook, e-bostiwch ni ar communications@cartreficonwy.org neu anfonwch lythyr at Cartrefi…

Mae’r Côr ‘Te yn y Grug’ 2019 yn lansio yr wythnos yma ar ddydd Iau 11 Hydref. Maen nhw am i chi ymuno â nhw i ddathlu, cwrdd â ffrindiau newydd a pherfformio ar lwyfan…