2019

£4.3m plan to transform estate will create jobs and work experience for tenants

A housing association has unveiled a £4.3 million plan to transform a 1970s estate in Llanrwst following consultation with residents. Cartrefi Conwy is proposing to demolish a block of 30 maisonettes and flats at the…

Mae cymdeithas dai wedi datgelu cynllun gwerth £4.3 miliwn i drawsnewid ystâd dai o’r 1970au yn Llanrwst yn dilyn ymgynghori â phreswylwyr. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu dymchwel bloc o 30 maisonette a fflatiau ar…

A major campaign has been launched urging people living in Llandudno to report potential fire risks like hoarding. Cartrefi Conwy has joined forces with the North Wales Fire and Rescue Service to get the message…

Mae ymgyrch fawr wedi’i lansio i annog pobl sy’n byw yn Llandudno i adrodd am bethau posib a allai achosi, fel cronni eitemau. Mae Cartrefi Conwy wedi ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru…