Cynllun £4.3m i drawsnewid ystâd a fydd yn creu swyddi a phrofiad gwaith i denantiaid

Cynllun £4.3m i drawsnewid ystâd a fydd yn creu swyddi a phrofiad gwaith i denantiaid

Mae cymdeithas dai wedi datgelu cynllun gwerth £4.3 miliwn i drawsnewid ystâd dai o’r 1970au yn Llanrwst yn dilyn ymgynghori â phreswylwyr. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu dymchwel bloc o 30 maisonette a fflatiau ar…

Mae ymgyrch fawr wedi’i lansio i annog pobl sy’n byw yn Llandudno i adrodd am bethau posib a allai achosi, fel cronni eitemau. Mae Cartrefi Conwy wedi ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru…

Mae Andrew Bowden, 59 oed, ein prif weithredwr yma yn Cartrefi Conwy, wedi mynd ati mewn dwy ffordd yn ei ymgyrch i godi arian i’r NSPCC. Yn ogystal â chymryd rhan ym Marathon Llundain y…

Mae clwb hoci wedi dathlu ei ben-blwydd cyntaf mewn steil – trwy gael cit newydd deniadol ar gyfer pob un o’i chwe tîm. Cafodd Clwb Hoci Eirias ei greu y llynedd pan wnaeth clybiau hoci…