2020

Here to Help campaign launched

During the lockdown period in order to give our tenants some peace of mind we launched our ‘Here to Help’ campaign on all our Social Media channels. We wanted you to know that we are…

Yn ystod y cyfnod lockdown er mwyn rhoi tawelwch meddwl i’n tenantiaid lansiwyd ein hymgyrch ‘Yma i Helpu’ ar ein holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol. Rydym am i chi wybod ein bod yn dal yma i’ch…

We are safely reopening 4 development sites from May 11th and will resume works to finish building these affordable and much needed homes. We want you to know our teams have being working hard to…

Rydym yn eich hysbysu y byddwn yn ailagor y safle adeiladu yn Sefton Road ddydd Llun 11 Mai 2020 a byddwn yn ailddechrau gweithio i orffen adeiladu’r cartrefi fforddiadwy hyn sydd eu hangen yn fawr….