2020

Ymgyrch Yma i Helpu wedi ei lansio

Yn ystod y cyfnod lockdown er mwyn rhoi tawelwch meddwl i’n tenantiaid lansiwyd ein hymgyrch ‘Yma i Helpu’ ar ein holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol. Rydym am i chi wybod ein bod yn dal yma i’ch…

Rydym yn eich hysbysu y byddwn yn ailagor y safle adeiladu yn Sefton Road ddydd Llun 11 Mai 2020 a byddwn yn ailddechrau gweithio i orffen adeiladu’r cartrefi fforddiadwy hyn sydd eu hangen yn fawr….

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio canllaw ar gyfer pob tenant sy’n byw yng Nghymru yn ystod COVID-19 sy’n amlinellu’r cefnogaeth amrywiol sydd ar gael y gallwch ei darllen trwy ei gwefan: https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cefnogaeth-i-denantiaid  

Mae’r pandemig coronafeirws yn cael effaith ar ein bywydau ni i gyd. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu i sicrhau bod cymorth a chefnogaeth ar gael pan fydd ei angen ar denantiaid, ledled Cymru. Mae awdurdodau…