2020

Academi yn arwain y chwyldro mentrau cymdeithasol

Mae sefydliad newydd arloesol yn arwain chwyldro busnes a all helpu cymunedau ledled gogledd Cymru a grymuso pobl leol i wireddu eu potensial eu hunain. Dyna oedd neges Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi…

Cafodd un o ffigurau mwyaf adnabyddus y sector tai yng Nghymru dipyn o syndod pan oedd yn arwain seremoni wobrwyo yn ddiweddar pan gyflwynwyd gwobr iddo ef ei hun! Roedd y wobr ymrwymiad eithriadol a…

Mae grŵp o denantiaid a staff caredig mewn cymdeithas dai wedi bod yn brysur yn lapio anrhegion Nadolig i bobl hŷn sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Canolbwynt y gwaith lapio yw Tŷ Cymunedol…