Diweddglo hapus i Chris a gafodd ei wneud yn ddigartref pan darodd y coronafeirws

Diweddglo hapus i Chris a gafodd ei wneud yn ddigartref pan darodd y coronafeirws

Mae dyn a gafodd ei wneud yn ddigartref ym mis Mawrth ar yr union ddiwrnod yr aeth y Deyrnas Unedig i mewn i gyfnod clo wedi troi ei fywyd o gwmpas a symud i mewn…

Mae’r tîm o bron i 100 o bobl yn Cartrefi Conwy yn ceisio cerdded, rhedeg, beicio, hopian a hyd yn oed sgipio 25,000 milltir, sef cylchedd y ddaear, cyn Noswyl Nadolig i godi arian ar…

Mae menter gymdeithasol sy’n ehangu’n gyflym wedi ceisio cynnig gobaith yn ystod yr argyfwng coronafeirws a rhoi help llaw i dros 60 o bobl ddod o hyd i swyddi newydd – gan roi hwb sy’n…

Mae pethau wedi bod ychydig yn dywyll yn ddiweddar felly dros fis Rhagfyr cyfan fe benderfynon ni ledaenu ychydig o hwyl y Nadolig ar gyfryngau cymdeithasol Cartrefi Conwy a Creu Menter. Mae Calon yn golygu…