Datganniadau Ariannol 2021

Datganniadau Ariannol 2021

CC Financial Statements Consolidated 2020_21 RSM_All signed checked 16092021 (FINAL)-CYM

Mae hwb cymunedol newydd wedi agor mewn gorsaf reilffordd er mwyn helpu pobl sy’n chwilio am waith a thenantiaid i roi eu bywydau nôl ar y cledrau. Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru sydd y tu…

Mae ffigwr cymunedol ymroddgar wedi cael ei ganmol fel arwr lleol ar ôl ei “ymdrechion diflino” i helpu ei gymdogion. Mae Colin Matthews wedi dod yn wyneb cyfarwydd ac yn rhywun y mae pobl yn…

Mae teyrngedau twymgalon wedi’u talu i’r “ysbrydoliaeth” y tu ôl i furlun newydd syfrdanol mewn ystâd dai a fu farw cyn iddo gael ei ddadorchuddio. Teulu’r arlunydd lleol Kevin Stonehouse oedd y gwesteion anrhydeddus mewn…