Sefydliadau gogledd Cymru yn dod ynghyd i gynnig croeso cynnes yn ystod yr argyfwng costau byw

Sefydliadau gogledd Cymru yn dod ynghyd i gynnig croeso cynnes yn ystod yr argyfwng costau byw

Mae partneriaid ledled gogledd Cymru yn dod ynghyd i gynnig mannau cynnes a diogel i bobl sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi gyda chostau ynni cynyddol dros y gaeaf. Mae’r fenter Croeso Cynnes yn cael…

Cartrefi Conwy yn dylunio cynllun newydd ar gyfer safle eiconig Mae’r gwaith o ailddatblygu rhan o ganol tref Abergele wedi symud gam yn nes gyda chynlluniau’n cael eu llunio i adnewyddu safle eiconig. Mae cymdeithas…

Mae cynlluniau uchelgeisiol wedi cael eu datgelu ar gyfer ystâd carbon isel newydd o 131 o dai fforddiadwy yng ngogledd Cymru. Daeth y safle 12 erw ym Mhensarn, ger Abergele, i feddiant y gymdeithas dai…

Mae gwaith ar fin dechrau ar ddatblygiad tai mawr o gartrefi uwch-dechnoleg a fydd yn rhoi hwb o £60 miliwn i economi gogledd Cymru. Bydd cynllun Maes y Felin yng Nglan Conwy, ger yr A55,…