Rhodfa Phil Evans – Diweddariad gan Cartrefi Conwy (13.11.2023)

Rhodfa Phil Evans – Diweddariad gan Cartrefi Conwy (13.11.2023)

Efallai eich bod yn ymwybodol bod Brenig Construction Limited wedi rhoi’r gorau i weithredu. Deallwn y gallai hyn achosi pryder yn y gymuned oherwydd bod rhywfaint o waith i’w wneud o hyd yn Rhodfa Phil…

Cyflwyno Diwrnod Hwyl i’r Teulu Cartrefi Conwy, digwyddiad deuddydd sy’n digwydd yr haf hwn. 🌞 Diwrnod 1 – Dydd Gwener, Awst 4ydd: Yr Ysgubor ym Mharc Eirias, Bae Colwyn, rhwng 12:00 a 3:00 pm. 🎈…

Sesiynau Boccia – beth yw hynny? Mae Boccia yn gamp Paralympaidd gyda phêl sy’n profi rheolaeth cyhyrau a chywirdeb. Rydych chi’n chwarae o safle eistedd sy’n ddelfrydol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Nod y gemau…

Diolch i grŵp Ymlacio Trwy Gelf Bae Colwyn am rannu eu hymweliad â Chanolfan Pensychnant ddydd Llun 12 Mehefin i edrych ar yr Arddangosfa Gelf. Buont yn ymweld â Phensychant gydag Addysg Oedolion Cymru i…