Taliadau Rhent a Gwasanaeth Blynyddol 2024 – 2025

Taliadau Rhent a Gwasanaeth Blynyddol 2024 – 2025

👉Cofiwch fod eich rhent a’ch taliadau gwasanaeth (os oes gennych rai) wedi newid ar 1 Ebrill. 👉Cofiwch ein bod hefyd wedi newid y ffordd rydym yn cyfrifo eich taliad rhent wythnosol o dros 48 wythnos…