Croeso i Cartrefi Conwy

Mae Cartrefi Conwy yn ‘Landlord Cymdeithasol Cofrestredig’ gyda dros 4000 o eiddo ledled Sir Conwy yng ngogledd Cymru.

Rydym ni’n un o ddarparwyr tai fforddiadwy o safon uchel mwyaf blaenllaw gogledd Cymru, ac rydym yn gweithio’n galed i greu 1,000 o gartrefi newydd ar draws yr ardal dros y 10 mlynedd nesaf.

Ond rydym ni’n llawer mwy na dim ond darparwr tai sydd wedi ennill gwobrau. Rydym yn ceisio creu cymunedau i fod yn falch ohonynt.

🎉 Newyddion Cyffrous! 🌟

Helo pawb! Mae’r eiliad rydych wedi bod yn aros amdano yma – mae’r lansiad swyddogol o enwebiadau’r Gwobrau Tenantiaid Cartrefi Conwy yn digwydd nawr! 🏆

Bellach gallwch gyflwyno eich enwebiadau ar-lein drwy ddilyn y dolenni isod. Ond peidiwch â phoeni os hoffech ddefnyddio papur – bydd pecynnau enwebu yn cael eu dosbarthu dros yr wythnosau nesaf gan eich Swyddogion Tai a’ch ILCs.

Dyma’ch cyfle i oleuo’r cyfraniadau gwych y mae ein tenantiaid yn eu gwneud i’n cymunedau. Mae gennym chwe gwobr arbennig ar gael i gydnabod ymdrechion rhagorol unigolion a grwpiau.

Cyflwynwch eich enwebiadau heddiw a gadewch inni ddathlu’r gwaith anhygoel sy’n digwydd yn ein cymuned gyda’n gilydd! 🥳✨

Cliciwch yma i fynd i’r ffurflen enwebu ar-lein

Prefer Papur? Cadwch lygad am eich Pecyn Enwebu!

Events

Word On The Street