GWYBODAETH PWYSIG – EIN YMATEB I COVID19

 

Croeso i Cartrefi Conwy

Mae Cartrefi Conwy yn ‘Landlord Cymdeithasol Cofrestredig’ gyda thros 3800 o eiddo ledled Sir Conwy yng ngogledd Cymru.

Rydym ni’n un o ddarparwyr tai fforddiadwy o safon uchel mwyaf blaenllaw gogledd Cymru, ac rydym yn gweithio’n galed i greu 250 o gartrefi newydd ar draws yr ardal.

Ond rydym ni’n llawer mwy na dim ond darparwr tai sydd wedi ennill gwobrau. Rydym yn ceisio creu cymunedau i fod yn falch ohonynt.

 

 

 

 

Digwyddiadau

Gair ar y stryd

Os ydych chi'n ceisio am swyddi ac dim yn cael unrywle, os angen diweddaru'ch CV neu ydych eisiau cymryd rhan mewn… https://t.co/aG3feGt2HK

1 day ago