Croeso i Cartrefi Conwy

Mae Cartrefi Conwy yn ‘Landlord Cymdeithasol Cofrestredig’ gyda thros 3800 o eiddo ledled Sir Conwy yng ngogledd Cymru.

Rydym ni’n un o ddarparwyr tai fforddiadwy o safon uchel mwyaf blaenllaw gogledd Cymru, ac rydym yn gweithio’n galed i greu 250 o gartrefi newydd ar draws yr ardal.

Ond rydym ni’n llawer mwy na dim ond darparwr tai sydd wedi ennill gwobrau. Rydym yn ceisio creu cymunedau i fod yn falch ohonynt.

 

 

Neges bwysig gan eich Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

Rydym allan o’r swyddfa o 8:45 am ddydd Mawrth 17eg tan 1pm dydd Mercher 18fed Gorffennaf. Rydym yn cymryd cryn dipyn o amser ar gyfer hyfforddiant tîm pwysig.

Os oes gennych argyfwng, ffoniwch 0300 124 0040 a bydd rhywun arall yno i helpu.

Cofiwch pan fyddwn allan, gallwch ddefnyddio’ch gwasanaeth ar-lein www.mycartrefi.org i adrodd am atgyweiriad neu adael neges i ni. Neu anfonwch e-bost atom at enquiries@cartreficonwy.org a byddwn yn cysylltu â ni pan fyddwn yn ôl.

Hefyd, gallwch dalu am rywbeth drwy ffonio 0300 124 0060 unrhyw amser, dydd neu nos gan ddefnyddio’ch cerdyn debyd neu gredyd.

Events

Word On The Street

Lovely morning over at the official opening for Creating Enterprise in Mochdre - braving the harsh weather with smi… https://t.co/FFCht6vyge

1 day ago