Amdanom Ni

Amdanom Ni

Ynglŷn â Cartrefi Conwy

Mae Cartrefi Conwy yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) a ffurfiwyd yn 2008 fel rhan o drosglwyddo stoc o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Ein her oedd dod â’n holl eiddo i Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn Rhagfyr 2012.

Mae hyn yn ddolen sy’n newid yn dibynnu ar yr iaith ar hyn o bryd.

Rydym wedi ymrwymo i dwf a gwelliant yn ein cymunedau drwy fod yn greadigol a deinamig ac yn buddsoddi yn nyfodol ein tenantiaid a’u cartrefi. Rydym bob amser yn ymdrechu i gyflawni ein haddewid o “greu cymunedau i fod yn falch ohono.”

peopleRydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i bob un o’n tenantiaid. Rydym yn gwneud hyn drwy wneud yn siŵr bod ein rhenti yn fforddiadwy, yn ein cartrefi o ansawdd uchel ac mae ein gwasanaethau yn effeithlon ac
o’r safon uchaf.

Mae tua un rhan o dair o’r tai rydym yn eu cynnig yn llety gwarchod ar gyfer yr henoed neu bobl fregus. Mewn rhai eiddo cysgodol gwasanaeth warden yn cael ei gynnig ar gyfer ein tenantiaid. Mae gweddill ein stoc anghenion cyffredinol, yn bennaf i fyny o un, dwy neu dair fflat ystafell wely a thai.

I gael gwybodaeth am sut i wneud cais i fod yn denant gyda ni ewch i’n Gwneud cais am dudalen Tai.

Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf

Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i bob un o’n tenantiaid. Rydym yn gwneud hyn drwy wneud yn siŵr bod ein rhenti yn fforddiadwy, yn ein cartrefi o ansawdd uchel ac mae ein gwasanaethau yn effeithlon ac o’r safon uchaf.

Mae tua un rhan o dair o’r tai rydym yn eu cynnig yn llety gwarchod ar gyfer yr henoed neu bobl fregus. Mewn rhai eiddo cysgodol gwasanaeth warden yn cael ei gynnig ar gyfer ein tenantiaid. Mae gweddill ein stoc anghenion cyffredinol, yn bennaf i fyny o un, dwy neu dair fflat ystafell wely a thai.

I gael gwybodaeth am sut i wneud cais i fod yn denant gyda ni ewch i’n Gwneud cais am dudalen Tai.
liverpool-university

Rydym hefyd yn gweithio’n agos ar y cyd â Phrifysgol Lerpwl.

Last modified on Ebrill 21st, 2016 at 10:59 am