Adrian Johnson – Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol

Adrian Johnson – Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol

Adrian Johnson our managing director - commercial services

Adrian Johnson yw’r Rheolwr Gyfarwyddwr – Gwasanaethau Masnachol ar gyfer Cartrefi Conwy sy’n gyfrifol am sicrhau cyfleoedd twf ac arallgyfeirio i sicrhau twf incwm ychwanegol i’r sefydliad. Mae Adrian wedi bod gyda’r sefydliad ers trosglwyddo stoc ym mis Medi 2008, ac mae’n aelod o’r Sefydliad Tai Siartredig ac mae wedi bod yn gweithio yn y sefydliad ers 15 mlynedd bellach.

 

Last modified on Awst 26th, 2020 at 7:46 pm