Katie Clubb - Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy

Katie Clubb – Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy

Katie Clubb our managing director smiles to camera

Mae Katie wedi gweithio yn y sector tai ers 15 mlynedd.

“Mi ddechrais fy ngyrfa tai yng wasanaethau digartrefedd a cefnogaeth tai ac dwi’n parhau i fod yn angerddol am wasanaethau sydd yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl ac gwneud effaith positif o fewn cymunedau”

Ymunodd Katie a Cartrefi Conwy yn Ionawr 2019 fel Pennaeth Cymdogaethau, gan ddod â cyfoeth o brofiad o’i rolau blaenorol. Rôl presennol Katie fel Rheolwr Cyfarwyddwr Cartrefi Conwy yw arwain ar y gwasanaethau rheng flaen hanfodol i’n tenantiaid a’n cymunedau, gan sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau o safon, bod ein tenantiaid yn ddiogel yn eu cartrefi, ac rydym yn cynyddu ein heffaith gymdeithasol i’r eithaf. Mae hi hefyd yn arwain ar ddarparu cartrefi o safon, trwy ddatblygiadau newydd a rheoli ein cartrefi presennol fel eu bod yn parhau i fod yn ddiogel, yn fforddiadwy ac mewn cyflwr da. Yn y pen draw, mae Katie eisiau gwneud y peth iawn i’n tenantiaid a’n cymunedau, a chyflawni’r targedau uchelgeisiol a nodir yn ein cynllun corfforaethol 2020-2025.

Last modified on Awst 26th, 2020 at 7:44 pm