Tony Deakin - Cyfarwyddwr Grwp Adnoddau

Tony Deakin – Cyfarwyddwr Grwp Adnoddau

Mae gan Tony dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes tai cymdeithasol fel Cyfarwyddwr Gweithredol ac Aelod Bwrdd gyda sawl gwahanol sefydliad.

Mae’n Aelod o Banel Tai’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu (CiPFA) a’i brif feysydd o gyfrifoldeb gyda Chartrefi Conwy yw cynllunio busnes, rheolaeth ariannol, llywodraethu, adnoddau dynol, yswiriant a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Last modified on May 24th, 2017 at 10:31 am