Ein addewid cwsmeriaid

Ein addewid cwsmeriaid

Addewid ein cydweithwyr i chi, ein cwsmer

Rydych yn unigolyn- Rydym yn gwybod bod ein cwsmeriaid i gyd yn wahanol felly byddwn yn rhoi’r cymorth a’r gefnogaeth rydych ei angen

Byddwn yn:

 • Cysylltu â chi yn y ffordd mwyaf cyfleus i chi
 • Defnyddio’r iaith o’ch dewis chi
 • Defnyddio iaith glir a syml
 • Cydnabod anableddau neu pan fyddwch angen cymorth

 

Mae’r argraff gyntaf yn cyfrifByddwn yn gyfeillgar ac yn hawddgar.

Byddwn yn:

 • gwenu,
 • gofyn am eich enw; ac yn

rhoi ein enw i chi

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi – We’ll keep in touch and make sure you know what to expect next

Byddwn yn:

 • cadarnhau apwyntiadau neu pan fyddwn yn cysylltu â chi nesaf
 • dweud wrthych os byddwn angen newid apwyntiadau
 • bod yn agored a gonest

rhoi rheswm dros benderfyniadau

Mae’r hyn rydych yn ei ddweud yn bwysig – Byddwn yn gwrando i ddeall beth rydych ei angen gennym.  Byddwn yn gwneud y peth iawn ac yn sicrhau ein bod yn cael ateb i chi.

 

Byddwn yn:

 • cadarnhau’r hyn rydych wedi’i ddweud wrthym fel eich bod yn gwybod ein bod yn deall
 • agwedd gadarnhaol
 • cael y person iawn i ddatrys eich cwestiwn
 • cadw nodiadau ysgrifenedig o’r hyn rydych yn ei ddweud wrthym

 

Rydych yn bwysig i ni – Mae sut rydych yn teimlo yn bwysig a byddwn yn eich trin â pharch. Byddwn yn ei gwneud yn hawdd i chi gysylltu â ni.

Byddwn yn:

 • siarad yn glir ac yn dawel
 • gweld y sefyllfa o’ch safbwynt chi
 • sicrhau eich bod yn deall
 • rhoi gwybodaeth gywir i chi
 • dweud lle arall gallwch ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth

 

 

Rydym am i chi ei chael hi’n hawdd cysylltu â ni. Felly, pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn sicrhau ein bod yn dod yn ôl atoch chi, dyma’r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni:

 • Os byddwch yn ysgrifennu atom (trwy lythyr, e-bost neu drwy MyCartrefi), byddwn yn cydnabod eich cyswllt o fewn 3 diwrnod ac yn rhoi ymateb llawn i chi o fewn 10 diwrnod gwaith.
 • Pan fyddwch yn ffonio ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid, ein nod yw ateb eich galwad o fewn 60 eiliad.
 • Os bydd angen i gydweithiwr eich ffonio’n ôl, byddwn yn cytuno dyddiad ac amser sy’n addas i chi. Bydd hyn o fewn 24 awr lle bo modd.
 • Os bydd cydweithiwr yn dod i ymweld â chi, byddant yn trefnu dyddiad ac amser sy’n addas i chi. Bydd hyn o fewn 7 diwrnod gwaith lle bo modd.

Last modified on Tachwedd 25th, 2020 at 11:11 am