Sut y cawn ein rheoleiddio

Sut y cawn ein rheoleiddio

Mae Cartrefi Conwy’n Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, sy’n golygu ein bod yn cael ein rheoleiddio gan Gyfarwyddiaeth Tai Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau sy’n nodi’r amcanion y disgwylir i gymdeithasau tai eu darparu, sy’n ymwneud â tai, llywodraethu a rheolaeth ariannol.

Rhan o’r broses reoleiddio yw gofyn i Gartrefi Conwy hunanasesu ei weithgareddau er mwyn dangos sut mae’n bodloni’r canllawiau perthnasol. Mae’r hunanasesiad hwn yna’n cael ei rannu gyda thîm Rheoleiddio Tai Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ddilyn gydag adroddiad cyhoeddedig gan Lywodraeth Cymru.

Mae Bwrdd Cartrefi Conwy wedi cofnodi ei ymrwymiad i fodloni ei ganllawiau a nodir gan Lywodraeth Cymru:

  • i oruchwylio, hysbysu a dylanwadu ar y broses hunanasesu;
  • cynhyrchu her ar lefel bwrdd i ganfyddiadau;
  • cymryd perchnogaeth o’r canlyniadau a’r blaenoriaethau gwella a nodir.

Cyhoeddwyd adroddiad Dyfarniadau Hyfywedd Ariannol a Barn Rheoleiddio Cymdeithas Tai Cartrefi Conwy 27 o Dachwedd 2019.

I weld copi llawn o’r adroddiad, ewch i:

Adroddiad Dyfarniadau Hyfywedd Ariannol a Barn Rheoleiddio Cymdeithas Tai Cartrefi Conwy

Last modified on Tachwedd 28th, 2019 at 9:02 am