Cynllun busnes 2020 – 2025

Cynllun busnes 2020 – 2025

‘Creu cymunedau i fod yn falch ohonynt’  fu’n gweledigaeth o’r dechrau, ac mae hynny’n dal yr un mor berthnasol heddiw. Rydym yn hynod o falch o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni dros  y 12 mlynedd diwethaf ac mae ein llwyddiannau’n dangos y gallwn wneud pethau gwych pan fyddwn yn gweithio gyda’n gilydd.

 

Roeddem eisiau gofalu fod pawb sy’n ymwneud a ni yn cael cyfle i ddylanwadu ar yr hyn yr ydym yn ei wneud a lle’r ydym yn mynd. Cyd-gynhyrchwyd y cynllun hwn gyda mewnbwn gwerthfawr ein tenantiaid, cydweithwyr, Aelodau Bwrdd a sefydliadau partner eraill.

 

Mae 7 blaenoriaeth i’r cynllun hwn, mae rhai ohonynt yn barhad o’r hyn yr ydym wedi’i wneud erioed, a rhai â’r nod o wella’r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud.

 

Gallwch weld fersiwn cryno o’n cynllun busnes isod, neu ei lawrlwytho fan hyn.

 

Last modified on Ebrill 1st, 2021 at 5:07 pm