Cynllun Busnes 2016-2020

Cynllun Busnes 2016-2020

A logo for our Business Plan including orange, green, blue and pink icon and strapline committed to excellence

 

Ein nod: Creu Cymunedau i fod yn falch ohonynt

Rydym wedi adolygu ein Cynllun Busnes a’n hamcanion yn rheolaidd, i sicrhau eu bod yn aros yn berthnasol i’r amgylchedd rydym yn gweithredu ac i fodloni anghenion ein cwsmeriaid a’n cymunedau. Mae ein diweddariad diweddaraf yn cynnwys y 4 blynedd nesaf o 2016 – 2020.

Ein hamcanion allweddol

Canolbwynt y cynllun yw’r ffocws a roddid gan ein hamcanion allweddol. Dyma beth fydd yn penderfynu sut y byddwn yn blaenoriaethu ein hadnoddau, sut y byddwn yn darparu yn erbyn ein pwrpas ar gyfer y pum mlynedd nesaf, a sut byddwn yn beirniadu ein llwyddiant. Sef

  • Gwasanaethau Pobl
  • Gwasanaethau Eiddo
  • Datblygu a Llefydd
  • Llywodraethu a Gwasanaethau Cefnog

Gallwch lawrlwytho’r fersiwn cryno o’n cynllun busnes yma

Last modified on Awst 28th, 2020 at 11:19 am