Elwen Roberts

Elwen Roberts

Mae Elwen yn dod â chyfoeth o wybodaeth i Creu Menter o yrfa 25 mlynedd yn arbenigo mewn Gwasanaethau Cam-drin Domestig o fewn y Sector Tai. Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Mawrth 2015.

Mae Elwen yn byw yng Ngherrigydrudion ar hyn o bryd ac mae ganddi ddiddordeb brwd mewn materion Gwledig. Yn ei amser rhydd, mae hi’n mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon, fel Gemau Olympaidd Llundain 2012, lle gwirfoddolodd ei hun fel Meistr Gemau.

Gweledigaeth Elwen ar gyfer Creu Menter yw parhau i ddarparu cyfleoedd i wella bywydau’r rhai sy’n byw yn ein cymunedau lleol.

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 2:55 pm