Bethan Jones

Bethan Jones

Penodwyd i: Bwrdd Cartrefi Conwy a Bwrdd Gwasanaethau Tenant

Mae gan Bethan ystod eang o brofiad gwella gwasanaethau sector cyhoeddus o fewn llywodraeth leol ac o fewn y sector iechyd.   Ar hyn o bryd, mae Bethan yn Gyfarwyddwr Ardal Conwy a Sir Ddinbych o fewn y GIG ac yn meddu ar sgiliau cefnogi llywodraethu da, newid ac arloesi o fewn sefydliadau sector cyhoeddus.   Mae Bethan yn cae ei chymell drwy weithio gyda chymunedau er mwyn diwallu anghenion cyfoes yn y modd mwyaf effeithiol.

Last modified on Medi 6th, 2019 at 11:40 am