Huw Evans OBE - Cadeirydd Bwrdd Cartrefi Conwy

Huw Evans OBE – Cadeirydd Bwrdd Cartrefi Conwy

Mae Huw’n byw yn ardal Abergele o Gonwy ar hyn o bryd, ac wedi chwarae rhan weithredol ym mywyd Gogledd Cymru am y pum mlynedd ar hugain diwethaf, yn cyfrannu at weithgareddau cymunedol ac adfywio yn yr ardal.

Yn 2011, fe ymddeolodd fel Pennaeth/Prif Swyddog Gweithredol Coleg Llandrillo, yn dilyn 22 mlynedd o wasanaeth a welodd y coleg yn cael ei sefydlu fel adnodd mawr a chyflogwr yn yr ardal, gydag enw da’n genedlaethol oherwydd yr hyn a ddarperir ganddo. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd ei gydnabod yn rhestr anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am ei wasanaethau dros addysg, a chafodd wobr Cyflawniad Oes y Times Educational Supplement.

Wedi iddo ymddeol, fe’i gwahoddwyd gan Lywodraeth Cymru i Gadeirio Adolygiad Cymwysterau yng Nghymru, ac fe’i penodwyd fel Cadeirydd y Bwrdd Ymgynghori i sefydlu Cymwysterau Cymru.

Mae ganddo hanes helaeth a llwyddiannus o ymrwymo i’r gwasanaeth cyhoeddus, profiad o reolaeth strategol ac arwain sefydliadau sy’n cyflawni’n sylweddol.

Mae’n siaradwr Cymraeg rhugl ac yn berson sydd wrth ei fodd yng nghwmni ei deulu, sydd â sawl diddordeb yn yr ardal leol.

Last modified on Ebrill 17th, 2019 at 12:03 pm