Professor David Shepherd

Professor David Shepherd

Mae gan yr Athro David Shepherd, sy’n aelod o Gyngor Prifysgol Bangor ers 2010, gefndir proffesiynol fel gwyddonydd ymchwil yn astudio clefyd Alzheimer a ffwythiant yr ymennydd.

Mae’n mwynhau’r gwyddorau, cerddoriaeth fodern, pysgota â phlu ac mae mynd i wylio chwaraeon yn aml. Mae David wrth ei fodd yn gwylio cerddoriaeth fyw ac mae’n manteisio ar bob cyfle i fynd i gyngherddau byw, o opera i Motorhead. Roedd David hefyd yn un o sefydlwyr The Haçienda Club ym Manceinion.

 

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 2:50 pm