Robert Redhead

Robert Redhead

Mae Rob yn byw ar stad Peulwys, Llysfaen, a hefyd yn Is-gadeirydd Cyngor Cymuned Llysfaen. Mae wedi bod yn gynghorydd cymunedol dros ward Peulwys ac eisiau gwneud ei orau dros breswylwyr yr ardal.

Rob yw pencampwr bwrdd Cartrefi Conwy dros Iechyd a Diogelwch, ac mae wedi gweithio’n agos gyda Cherddoriaeth a Ffilm TAPE i gynhyrchu ffilm ar y gwelliannau mawr i Barc Peulwys ym Mae Colwyn.

Er iddo amau’r trosglwyddiad o dai o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i Gartrefi Conwy i ddechrau, nawr mae eisiau helpu i symud pethau ymlaen.

Last modified on Medi 6th, 2019 at 3:18 pm