Trevor Henderson

Trevor Henderson

Trevor Henderson board member smiles to cameraPenodwyd i: Bwrdd Cartrefi Conwy a  Bwrdd Gwasanaethau Tenant

Ymunodd Trevor â Bwrdd Cartrefi ym mis Tachwedd 2019. Mae’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig a Gweithiwr Proffesiynol Llywodraethu, gan ddod â chyfoeth o brofiad tai cymdeithasol i’r bwrdd. Mae Trevor wedi ymrwymo i wneud cyfraniad cadarnhaol i waith da grŵp Cartrefi Conwy yn y gymuned trwy ei lywodraethu.

 

Last modified on Awst 26th, 2020 at 7:24 pm