Pwyllgor Grŵp Tâl ac Enwebiadau

Pwyllgor Grŵp Tâl ac Enwebiadau

Pwrpas y Pwyllgor Grŵp Tâl ac Enwebiadau yw cynghori Byrddau Grŵp Cartrefi Conwy (Rhiant-gwmni ac Is-gwmnïau) i fodloni goblygiadau eu cyflogwr a sicrhau atebolrwydd arweinyddiaeth ar draws strwythur y Grŵp drwy geisio sicrwydd, adrodd i’r Bwrdd Rhiant-gwmni ac Is-gwmni a lle bo’n briodol, gwneud penderfyniadau ar ran y Byrddau Grŵp, ar gywirdeb ac effeithiolrwydd y materion canlynol;

  • strategaethau gweithiwr (gan gynnwys sefydlu a chynllunio ar gyfer olyniaeth)
  • polisïau a gweithdrefnau gweithiwr
  • amcanion sy’n berthnasol i weithlu, yn arbennig i fod yn Gyflogwr Delfrydol
  • tâl gweithrediaeth a meini prawf ar gyfer asesu perfformiad
  • polisi tâl anweithredol a fframwaith tâl;
  • Enwebiadau Bwrdd a Phwyllgor, penodiadau, gwerthusiadau effeithiolrwydd a pherfformiad.

Mae’r pobl canlynol wedi apwyntio ir pwyllgor hwn

Meet The Team

David Shepherd - Cadeirydd / Cadeirydd Dros Dro Cartrefi Conwy

Jim Illidge - Cadeirydd Bwrdd Cartrefi Conwy

Helen Pittaway - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Kath Coughlin - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy ag Creu Menter

Last modified on Ionawr 7th, 2020 at 11:28 am