Tara Bold

Tara Bold

Penodwd fel y sawl a gyfetholwyd ar y Bwrdd Gwasanaethau Tenantiaid  

Mae Tara yn byw yng Nghaer ar hyn o bryd, ond cafodd ei geni a’i magu yng Ngogledd Cymru.   Mae Tara yn arbenigwr tai; o fewn y sectorau rhentu cymdeithasol a phreifat.  Ar ôl gweithio i sawl sefydliad mae Tara yn ymfalchïo yn ei gallu i ddefnyddio meddwl masnachol ar gyfer materion ond gyda chalon gymdeithasol.    Fel aelod o’r Sefydliad Tai Siartredig, mae Tara yn gyffrous i gael y cyfle i gynyddu boddhad cwsmer drwy gefnogi cyfeiriad strategol Cartrefi Conwy. Yn ei hamser hamdden, mae diddordebau Tara yn cynnwys cerdded, nofio a threulio amser gyda’i dau o blant.

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 2:54 pm