Strategaeth Cynaliadwyedd

Strategaeth Cynaliadwyedd

Mae cynaliadwyedd yn bwysig iawn i ni yma yng Nghartrefi Conwy. Yn ogystal a chefnogi pobl lleol a chymunedau, rydym wedi ymrwymo i leihau’r effaith sydd gan ein gweithgareddau ar yr amgylchedd naturiol.

 

I helpu gyda hyn, rydym ni wedi creu Strategaeth Cynaliadwyedd newydd. Mae hyn yn nodi ein blaenoriaethau a’n huchelgais i sicrhau ein bod yn cyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy i bawb.

 

Mae’r uchelgeisiau hyn yn eang ac wedi eu rhannu rhwng  6 thema allweddol:

 

  • Cyfleustodau a Charbon
  • Adnoddau a Gwastraff
  • Amgylchedd ac Ecoleg
  • Pobl a Cymunedau
  • Ymwybyddiaeth ac Ymgysylltiad
  • Busnes a Brand

 

 

Last modified on February 19th, 2020 at 4:43 pm