Sud wnaethom ni berfformio?

Sud wnaethom ni berfformio?

Yn Cartrefi Conwy rydym yn monitro ein perfformiad ac yn herio y ffyrdd rydym yn gwneud pethau ac sut y gallwn ni wella ein gwasanaethau.

Mae ein adroddiadau perfformiad diweddaraf ar gael i lawrlwytho or tudalennau hyn:

Adroddiad Perfformiad Chwarterol

Gwelwch grynodeb o ein adroddiadau perfformiad fan hyn

Adroddiadau Blynyddol Gweithgareddau

Edrychwch ar ein adroddiadau blynyddol gweithgareddau fan hyn

Arolwg Boddhad Tenantiaid

Gallwch edrych ar ganlyniadau ein arolwg boddhad tenantiaid fan hyn

Perfformiad Gwasnaeth Cwsmer

Gallwch weld perfformiad ein Gwasanaeth Cwsmer fan hyn

Sut ydym yn cymharu

Cymharwch gwybodaeth perfformiad rhwng Cymdeithasau Tai

Last modified on Ionawr 16th, 2019 at 4:22 pm