Sud wnaethom ni berfformio?

Sud wnaethom ni berfformio?

Yn Cartrefi Conwy rydym yn monitro ein perfformiad ac yn herio y ffyrdd rydym yn gwneud pethau ac sut y gallwn ni wella ein gwasanaethau.

Mae ein adroddiadau perfformiad diweddaraf ar gael i lawrlwytho or tudalennau hyn:

Adroddiadau Blynyddol

Edrychwch ar ein adroddiadau blynyddol gweithgareddau fan hyn

Adroddiad Perfformiad Chwarterol

Gwelwch grynodeb o ein adroddiadau perfformiad fan hyn

Arolwg Boddhad Tenantiaid

Gallwch edrych ar ganlyniadau ein arolwg boddhad tenantiaid fan hyn

Last modified on Mai 27th, 2022 at 11:30 am