Sut yr ydym yn diogelu data personol

Sut yr ydym yn diogelu data personol

PAM RYDYM YN TRIN DATA PERSONOL?

Rydym yn caglu, prosesu, storio a rhannu data personol yn gyffredinol at ddibenion cynnig tai cymdeithasol a gwasanaethau sy’n cynnwys:

  • gosod, rhentu a phrydlesu eiddo
  • gweinyddu rhestrau aros
  • gwneud gwaith ymchwil
  • gweinyddu grantiau tai ac eiddo
  • cynnig gwasanaethau lles, cymorth a chefnogaeth gysylltiedig
  • cynnal ein cyfrifon a chofnodion
  • cynorthwyo a rheoli ein cyflogeion, asiantau a chontractwyr
  • defnyddio systemau camerâu cylch cyfyng i fonitro a chasglu lluniau at ddibenion diogelwch ac atal a chanfod troseddau.

Gallwch weld restr fwy manwl o hyn fan hyn

Mwy o wybodaeth ar sut mae Cartrefi Conwy yn diogelu data personol

Last modified on Ebrill 1st, 2021 at 5:23 pm