Manteision gweithio ar gyfer Cartrefi

Manteision gweithio ar gyfer Cartrefi

Mae gweithio i nî yn brofiad gwerthfawr. Rydym yn credu fod buddsoddi ac datblygu ein staff yn allweddol i’n llwyddiant.

Dyma ychydig o flâs o be y gewch chi wrth weithio i Cartrefi Conwy:

GWYLIAU BLYNYDDOL Hyd at 29 diwrnod o wyliau, yn ogystal â gŵyl y banc a gwyliau cyhoeddus a 3 diwrnod consesiynol.
CYNLLUN GWEITHIO’N HYBLYG Mae oriau llawn amser safonol yn 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Mae system amser hyblyg ar gael i’r mwyafrif o swyddi.
CYNLLUN PENSIWN Dewis o gynlluniau pensiwn, gyda chyfraniadau cyflogwr hael.
TÂL SALWCH CWMNI Gan ddechrau ar dâl llawn un mis, gan gynyddu gyda gwasanaeth i dâl llawn chwe mis a hanner tâl chwe mis ar ôl chwe blynedd.
TALEBAU GOFAL PLANT Mae’r cynllun hwn yn darparu arbedion ar dreth bersonol a chyfraniadau  Yswiriant Gwladol drwy gynllun aberthu cyflog. Ar gael i holl weithwyr sy’n rhieni neu’n warcheidwaid.

www.childcarevouchersdiret.co.uk

GOFAL IECHYD Darpariaeth iechyd galwedigaethol a chynllun arian parod gofal iechyd gan gynnwys ad-daliad optegol/deintyddol, ffisiotherapi a darpariaethau therapi eraill, mynediad 24/7 i wasanaethau cwnsela a gostyngiadau ar gyfer gweithgareddau hamdden ac aelodaeth campfa ar gyfer sawl safle.
PARCIO AM DDIM Mae maes parcio am ddim i holl staff yn ein prif swyddfa.
HYFFORDDIANT A DATBLYGIAD Rydym yn gwybod bod angen pob math o sgiliau i greu sefydliad llwyddiannus ac rydym yn annog a chefnogi ein staff i gymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd dysgu mewnol ac allanol, o gyrsiau hyfforddiant i seminarau a chynadleddau. Ond nid ydych wedi’ch cyfyngu i hyn, rydym yn annog hunanddatblygiad hefyd! Os ydych yn dymuno derbyn cymhwyster proffesiynol gallwn eich cefnogi gyda hyn hefyd, fel y gall nifer o’n cydweithwyr brofi wrth iddynt ennill cyflog ac astudio a datblygu eu gyrfa.
CYNLLUN BEICIO I’R GWAITH Gallwch arbed hyd at 42% ar gost beic newydd sbon a chyfarpar.

www.bike2workscheme.co.uk

 

 

Last modified on Mehefin 11th, 2018 at 4:05 pm