Profiad gwaith

Profiad gwaith

The Cartrefi Experience

Gall fod yn anodd dewis gyrfa, yn ffodus, rydym yn deall hynny ac yn cynnig i chi ‘roi cynnig arni cyn prynu’.  Gallwch wneud cais am gyfnod o brofiad gwaith yn y maes sydd o ddiddordeb i chi ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu.  Byddwn yn gweithio gyda chi i ddarparu profiad gyrfaol gwerthfawr a fydd yn gymorth i chi gynllunio eich camau nesaf yn y dyfodol.

Supporting-People.jpg
Cefnogi Pobl

Mae ein tîm gofalgar a thosturiol yn cydnabod y pwysigrwydd o weithio’n agos gyda’n tenantiaid hŷn a diamddiffyn i sicrhau eu bod yn parhau yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain i gael bywyd hapus ac iach.

Trade.jpg
Masnach

Mae ein crefftwyr yn darparu lefelau ansawdd rhagorol boed yn golygu gosod cegin newydd neu atgyweirio boeler, gydag ystod o wybodaeth a phrofiad, ein nod yw ‘Ei wneud yn gywir y tro cyntaf’.

Customer-Services.jpg
Gwasanaethau Cwsmer

Mae pob diwrnod yn ddiwrnod newydd i gyflawni ein ‘Haddewid Cwsmer’ ar gyfer y tîm hwn. Gan ymateb i alwadau ac ymholiadau gan gwsmeriaid i sicrhau bod pryderon yn cael eu lleddfu a bod gwaith yn cael ei gyflawni.

Developments.jpg
Datblygiadau

Dyma’r tîm gyda’r syniadau mawr, y cynllunwyr sy’n troi gweledigaeth yn realiti i ddatblygu tai a chymunedau sy’n addas i bwrpas ar gyfer y genhedlaeth hon a’r dyfodol.

HR-and-Finance.jpg
AD a Chyllid

Y rhai sy’n cadw’r olwyn yn troi.  Mae ein Gwasanaethau Cefnogi yno i sicrhau bod cydweithwyr yn cael eu cefnogi a bod cyllidebau wedi’u mantoli i ddarparu’r gorau y gallwn i’n cwsmeriaid.

Governance-and-admin.jpg
Llywodraethu a Gweinyddu

Mae cryn dipyn o waith yn cael i gyflawni i sicrhau bod cwmni’n ddilys, a dyma rôl ein tîm Llywodraethu.  O gyfreithlondeb i elfennau technegol, mae’r tîm yma’n gwybod y cyfan, gan weithio’n agos gyda’n gweithredwyr i sicrhau ein bod yn darparu’r safonau gorau posibl i’n cwsmeriaid.

Communications.jpg
Cyfathrebu a Marchnata

Mae’r byd yn un mawr ac mae’n bwysig fod gennym lais.  Mae ein tîm cyfathrebu a marchnata yn rhoi llais i ni a chodi ein proffil, ond hefyd maent yn cynllunio digwyddiadau cwsmer gyda llwyddiant gwych ac maent wrth law bob amser i sicrhau ein bod yn derbyn yr achrediad yr ydym yn gweithio mor galed i’w gyflawni.

IT.jpg
TG

Yn yr oes o dechnoleg, mae’r tîm yn dal i fyny â’r diweddaraf.  Gan lansio mentrau newydd er budd cwsmeriaid ynghyd â’r cwmni i wneud i wneud y busnes ychydig yn llyfnach.

 

P’un a ydych yn ddisgybl ysgol, myfyrwyr neu oedolion sy’n chwilio am gael blas go iawn o fywyd gwaith yn Cartrefi Conwy, mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael.

Dywedwch wrthom beth ydych yn chwilio am gan gwblhau y ffurflen hwn

Last modified on Ionawr 27th, 2020 at 4:40 pm