Cartrefi News Archives

Glanrafon! Dewch allan i chwarae ac rhannwch eich syniadau…

Dewch allan i chwarae ac rhannwch eich barn ach syniadau ar y man chwarae newydd yn Glanrafon. Rydym am wneud yr ardal werdd yma yn groesawgar, hwyliog a chreadigol. Ond mae sut mae hyn yn…

Yn ystod y cyfnod lockdown er mwyn rhoi tawelwch meddwl i’n tenantiaid lansiwyd ein hymgyrch ‘Yma i Helpu’ ar ein holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol. Rydym am i chi wybod ein bod yn dal yma i’ch…

Mae sefydliad newydd arloesol yn arwain chwyldro busnes a all helpu cymunedau ledled gogledd Cymru a grymuso pobl leol i wireddu eu potensial eu hunain. Dyna oedd neges Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi…

Mae grŵp o denantiaid a staff caredig mewn cymdeithas dai wedi bod yn brysur yn lapio anrhegion Nadolig i bobl hŷn sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Canolbwynt y gwaith lapio yw Tŷ Cymunedol…