Cartrefi News Archives

Academi yn arwain y chwyldro mentrau cymdeithasol

Mae sefydliad newydd arloesol yn arwain chwyldro busnes a all helpu cymunedau ledled gogledd Cymru a grymuso pobl leol i wireddu eu potensial eu hunain. Dyna oedd neges Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi…

Mae grŵp o denantiaid a staff caredig mewn cymdeithas dai wedi bod yn brysur yn lapio anrhegion Nadolig i bobl hŷn sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Canolbwynt y gwaith lapio yw Tŷ Cymunedol…

Mae ymgyrch fawr wedi’i lansio i annog pobl sy’n byw yn Llandudno i adrodd am bethau posib a allai achosi, fel cronni eitemau. Mae Cartrefi Conwy wedi ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru…

Mae Andrew Bowden, 59 oed, ein prif weithredwr yma yn Cartrefi Conwy, wedi mynd ati mewn dwy ffordd yn ei ymgyrch i godi arian i’r NSPCC. Yn ogystal â chymryd rhan ym Marathon Llundain y…