Cartrefi News Archives

Clwb hoci newydd yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf mewn steil

Mae clwb hoci wedi dathlu ei ben-blwydd cyntaf mewn steil – trwy gael cit newydd deniadol ar gyfer pob un o’i chwe tîm. Cafodd Clwb Hoci Eirias ei greu y llynedd pan wnaeth clybiau hoci…

Mae perllan sy’n darparu sudd afal am ddim i blant ysgol lleol a gardd goffa i anrhydeddu anwyliaid coll wedi helpu preswylwyr ystâd dai i weld ffrwyth eu llafur wrth gipio gwobr amgylcheddol o fri….

Cawsom ni ynghyd â Creu Menter amser gwych yn yr Eisteddfod yn Llanrwst yn gynharach y mis hwn. Roedd yna lawer o bethau’n digwydd yn ystod yr wythnos ac fe wnaethon ni groesawu rhan fawr…

Mae criw o bobl ifanc wedi bod yn gwneud tipyn o sblash ar lan y môr mewn sesiynau chwaraeon dŵr am ddim. Cymerodd hanner cant o bobl ifanc rhwng wyth a 14 oed, pob un…