Cartrefi News Archives

Cymdeithas tai yn ymuno gyda’r gwasanaeth tân ar ymgyrch achub bywydau

Mae ymgyrch fawr wedi’i lansio i annog pobl sy’n byw yn Llandudno i adrodd am bethau posib a allai achosi, fel cronni eitemau. Mae Cartrefi Conwy wedi ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru…

Mae Andrew Bowden, 59 oed, ein prif weithredwr yma yn Cartrefi Conwy, wedi mynd ati mewn dwy ffordd yn ei ymgyrch i godi arian i’r NSPCC. Yn ogystal â chymryd rhan ym Marathon Llundain y…

Mae clwb hoci wedi dathlu ei ben-blwydd cyntaf mewn steil – trwy gael cit newydd deniadol ar gyfer pob un o’i chwe tîm. Cafodd Clwb Hoci Eirias ei greu y llynedd pan wnaeth clybiau hoci…

Mae perllan sy’n darparu sudd afal am ddim i blant ysgol lleol a gardd goffa i anrhydeddu anwyliaid coll wedi helpu preswylwyr ystâd dai i weld ffrwyth eu llafur wrth gipio gwobr amgylcheddol o fri….