Uncategorized @cy Archives

Gêm rhifau bingo yn llwyddiant mawr

Roedd llygaid  i lawr am gêm newydd sbon – bingo lockdown lle gallwch chi ennill gwobrau pandemig hanfodol fel pedair rholyn toiled. Roedd tenantiaid y gymdeithas dai Cartrefi Conwy wrth Borth yr Ardd ar gyfer…

Mae ceisiadau bellach yn fyw ar gyfer fflatiau 2 welu yn ein datblygiad Gloddaeth Street, Llandudno. Ceisidau ac manylion trwy Tai Teg, hefyd mwy o wybodaeth isod https://bit.ly/2DeiVo8   16 x Fflat 2 Llofft 3…

Mae’r gofyniad i aros yn lleol wedi’i godi heddiw gan alluogi pobl i deithio yng Nghymru ac i mewn i Gymru. Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni i gyd… Parchwch bobl eraill – Ystyriwch…

Rydym yn eich hysbysu y byddwn yn ailagor y safle adeiladu yn Sefton Road ddydd Llun 11 Mai 2020 a byddwn yn ailddechrau gweithio i orffen adeiladu’r cartrefi fforddiadwy hyn sydd eu hangen yn fawr….