Uncategorized Archives

Gwobr yn sioc bleserus i Gwynne, y pennaeth tai sy’n arwain y ffordd mewn cynllun £45m i adeiladu 428 o gartrefi newydd

Cafodd un o ffigurau mwyaf adnabyddus y sector tai yng Nghymru dipyn o syndod pan oedd yn arwain seremoni wobrwyo yn ddiweddar pan gyflwynwyd gwobr iddo ef ei hun! Roedd y wobr ymrwymiad eithriadol a…

Mae cymdeithas dai wedi datgelu cynllun gwerth £4.3 miliwn i drawsnewid ystâd dai o’r 1970au yn Llanrwst yn dilyn ymgynghori â phreswylwyr. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu dymchwel bloc o 30 maisonette a fflatiau ar…

Mae perllan sy’n darparu sudd afal am ddim i blant ysgol lleol a gardd goffa i anrhydeddu anwyliaid coll wedi helpu preswylwyr ystâd dai i weld ffrwyth eu llafur wrth gipio gwobr amgylcheddol o fri….

Mae gweddnewidiad rhyfeddol £1.4 miliwn ystâd o dai yn “hafan werdd” wedi cael ei anrhydeddu â gwobr amgylcheddol nodedig. Ystâd Tre Cwm yn Llandudno, a reolir gan y gymdeithas dai Cartrefi Conwy, yw’r ail ystâd…