Uncategorized @cy Archives

Rhent Tecach i Bawb – Adolygiad Rhent

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn gosod y canllawiau ar gyfer ffioedd rhent y dylai holl landlordiaid tai cymdeithasol eu dilyn i sicrhau bod rhenti yn deg i bob tenant. Rydym yn ysgrifennu atoch ynglŷn…

Gan na allwn ddod allan a gwneud ein sesiynau galw heibio fel arfer ar hyn o bryd. Byddwn yn gwneud sesiynau dal i fyny misol gyda’n Tîm Cymorth Arian dros y misoedd nesaf ac yn…

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd tenantiaid i gwblhau arolwg byr ar-lein i’w helpu i lunio dyfodol tai yng Nghymru. Bydd yr arolwg hwn yn gofyn ichi am eich profiad o fyw mewn Tai Cymdeithasol yng…

Croeso i flog Awst Ciplun y Gymued, lle rydym am gasglu’r holl straeon a’r cymeriadau lleol sydd wedi gwneud argraff allan yn eich cymuned dros y mis diwethaf ac rydyn ni’n eu rhannu gyda chi…