Uncategorized Archives

Preswylwyr yn gweld ffrwyth eu llafur wrth ennill gwobr nodedig

Mae perllan sy’n darparu sudd afal am ddim i blant ysgol lleol a gardd goffa i anrhydeddu anwyliaid coll wedi helpu preswylwyr ystâd dai i weld ffrwyth eu llafur wrth gipio gwobr amgylcheddol o fri….

Mae gweddnewidiad rhyfeddol £1.4 miliwn ystâd o dai yn “hafan werdd” wedi cael ei anrhydeddu â gwobr amgylcheddol nodedig. Ystâd Tre Cwm yn Llandudno, a reolir gan y gymdeithas dai Cartrefi Conwy, yw’r ail ystâd…

Os ydych yn byw yn Sir Conwy, gallwch wneud cais i gael tocynnau am ddim i’r Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer y dydd Sul agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru. Dim ond…

Mae datblygiad o gartrefi modiwlar chwyldroadol wedi cael dechrau da ar ôl sicrhau archebion ar gyfer 62 o’i eiddo di-garbon – gan gynnwys rhai o’r tai cyngor cyntaf i’w codi ar Ynys Môn ers degawdau….