Cysylltu â Ni

Cysylltu â Ni

0300 124 0040

Ein tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid yw eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw ymholiad.

Gallwch gysylltu â ni:

Dydd Llun – Dydd Iau: 9am – 4.45pm

Dydd Gwener. 9am – 4.30pm

Neu anfonwch neges dros e-bost unrhyw bryd:

Nid yw galwadau’n costio mwy na galwadau i rifau daearyddol (01 a 02) ac mae’n rhaid eu cynnwys mewn munudau cynhwysol a chynlluniau disgownt yn yr un ffordd. Mae galwadau o linellau tir yn costio rhwng 2c a 10c y funud fel arfer; mae galwadau o ffonau symudol fel arfer yn costio rhwng 10c a 40c y funud. Mae galwadau o linellau tir a ffonau symudol yn cael eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim.

Calls cost no more than calls to geographic (01 and 02) numbers and must be included in inclusive minutes and discount schemes in the same way. Calls from landlines are typically charged between 2p and 10p per minute; calls from mobiles typically cost between 10p and 40p per minute. Calls from landlines and mobiles are included in free call packages.

Prif swyddfa

Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Swyddfa Ardal

Swyddfa Ardal Llandudno, 15-17 Madoc Street, Llandudno, LL30 2TL

Datrysiadau Tai Conwy

Coed Pella,
Conway Road,
Bae Colwyn.
LL29 7AZ

Beth i'w wneud mewn argyfwng?

Dod o hyd i wybodaeth a manylion cyswllt pwysig y gall fod angen i chi mewn argyfwng.

Last modified on Mehefin 27th, 2019 at 11:00 am