Adborth a chwynion

Adborth a chwynion

Rydym yn croesawu adborth gan ein cwsmeriaid ac yn gofyn i chi roi gwybod i ni pan fyddwch yn meddwl ein bod wedi gwneud rhywbeth yn dda. Mae angen hefyd i wybod os oes rhywbeth wedi mynd o’i le ac rydych yn anfodlon ar ein gwasanaeth.

Sylwadau

A oes gennych unrhyw awgrymiadau a fyddai'n gwella'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig? Weithiau gall awgrym neu sylw bach yn arwain at welliant mawr yn y ffordd yr ydym yn gwneud pethau. Hoffem glywed gennych; ein dudalen cysylltu â ni yn dweud wrthych sut y gallwch chi gysylltu â ni.

Canmoliaeth

Os ydych yn credu ein bod yn gwneud rhywbeth yn dda neu fod staff yn rhoi gwasanaeth gwych neu fynd milltir sy'n ychwanegol, dywedwch wrthym. Bydd popeth a ddywedwch yn cael ei basio ymlaen i'r bobl dan sylw.

Pryderon a chwynion

Gwybodaeth am godi pryderon neu wneud cwyn

Last modified on Mawrth 6th, 2018 at 2:06 pm