Cyllid Cymunedol Arall Cartrefi Conwy

Grantiau cychwyn – Os ydych chi am ddechrau grŵp cymunedol newydd ar ystad Cartrefi Conwy, gallwn eich helpu i ddechrau trwy gefnogaeth gan ein tîm – ond hefyd yn ariannol. Unwaith y bydd gan eich grŵp gyfansoddiad a chyfrif banc yna gallwch wneud cais am grant Dechrau am £150 a fydd yn helpu tuag at gael eich grŵp oddi ar y ddaear.

Grantiau Parhad – Mae’r grantiau hyn ar gael i grwpiau cymunedol sy’n bodoli eisoes ac ich helpu gyda rhedeg y grŵp a’r gweithgareddau yn flynyddol. Mae’r Grant am £100.

Mae’r grantiau hyn ar gyfer grwpiau cymunedol ar ystadau Cartrefi Conwy, a bydd angen i chi lenwi ffurflen gais syml a darparu gwybodaeth sylfaenol am eich grŵp. I ddarganfod mwy cysylltwch â unrhyw aelod o’r tîm.

Last modified on Tachwedd 12th, 2018 at 3:56 pm