Events

Ymgynghoriad Victoria Road
Archifau

Ymunwch â ni ar gyfer ein sesiynau cymorth rhyngweithiol rheolaidd lle rydyn ni’n dysgu mynegi sut rydyn ni’n teimlo ac yn symud trwy ein hymatebion ofn, pryder a straen. Bob dydd Mawrth a dydd Iau…

Ydych chi’n dioddef o lawer o boen corfforol? Dysgwch reoli’r boen hon gan ddefnyddio technegau anadlu, delweddu a phwyntiau cyffwrdd sy’n cefnogi prosesau iachâd naturiol y corff – https://www.facebook.com/bencalderintegralhealth

Ymunwch â’n tîm cynnwys y gymuned ar gyfer sesiwn Therapi Sain ar Zoom ar 26 Dachwedd am 7yh. Gadewch i donnau sain hardd leddfu’ch pryderon beunyddiol a’ch tywys i ymlacio. Os hoffech chi gymryd rhan…

Sesiwn Newyddiaduraeth Gelf yw hon lle mae cyfnodolyn pob unigolyn yn unigryw, yn llawn ystyr a myfyrdod personol sy’n maethu ac yn gwella’ch lles (darperir deunyddiau). Bydd y sesiwn ar Zoom – 3ydd Tachwedd, 10fed…