Events

Ymgynghoriad Victoria Road
Map View

Dewch i ymuno â ni  yn un o ein sesiynau iechyd meddwl yn eich ardal chi –   Pob Dydd Iau o 5ed Fedi am 8 wythnos   Canolfan Cymunedol Trinity Avenue , Llandudno LL30…

Dewch draw i siarad â’n tîm budd-daliadau lles a chymorth ariannol sydd yma i’ch helpu gydag unrhyw gymorth ariannol neu ganllawiau y gallai fod eu hangen arnoch. Mi fydd y sesiynau yn rhedeg pob dydd…

A ydych chi’n ei chael hi’n anodd  defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a teclynnau? Ymunwch a ni i ddysgu mwy. Bydd ein sesiynau yn Mhentre Newydd ar 11eg a 25 o Fedi / 9fed a 23ain o…

Cymerwch reolaeth o eich lles  – ymunwch a ni yn ein sesiynau iechyd meddwl  yn Ty Cymunedol Chester Avenue, 57 Cynlas, Kinmel Bay, Rhyl LL18 5LP Dydd Mercher 4ydd a 25ed o Fedi Os oes…

Myfyrdod dan arweiniad i gydbwyso, gwella ac ymlacio. Mae’r sesiwn yn eich galluogi i ryddhau negyddoldeb ar lefel emosiynol a chorfforol, gan eich helpu i adennill eich eglurder a’ch ffocws. Trinity Avenue, Llandudno Nid oes…