Digwyddiadau

Ymgynghoriad Victoria Road
Map View

Bydd ein cynghorydd Credyd Cynhwysol, Katy Roberts, yn cynnal sesiynau galw heibio i’ch tywys trwy sut i wneud cais, i’ch helpu i gael manylion eich rhent a chwblhau eich cais Credyd Cynhwysol. Pob yn ail…

Mae ein ‘Caffi Cymunedol’ yn rhedeg yn fisol yng Nghanolfan Cymunedol Peulwys pob Dydd Iau o 1.30yp. Mae’r caffi yn agored i bawb ddod draw a sgwrsio gyda cymdogion.  Rydym hefyd yn rhedeg gwahanol sesiynau…

Mae ein Wednesday Walkabout bron yma eto yn eich cymuned. Peidiwch ag anghofio dod allan a siarad â ni os oes unrhyw faterion lleol yr hoffech eu trafod.   Mi fyddwn allan ac o gwmpas…

Cwrs Coginio

29/01/2020

Coginiwch a bwytwch prydau blasus ar gyllideb am bythefnos yn Neuadd Gymunedol Pendalar yn Llanfairfechan. Dydd Mercher 29ain Ionawr a dydd Mercher 5ed Chwefror. 12.30yp i 1.30yp I archebu lle ar y cwrs cysylltwch â…

Ymunwch a ni am daith hardd o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri ar y 4ydd Chwefror gyda arweinydd cerdded cymwysedig. Rydym eisio i chi ddweud wrthym pa fath o gefnogaeth gallwn roi tuag at eich iechyd…