Caffi Cymunedol

Caffi Cymunedol

Caffi Cymunedol

Hen Golwyn
Register Your Interest

Mae ein ‘Caffi Cymunedol’ yn rhedeg yn fisol yng Nghanolfan Cymunedol Peulwys pob Dydd Iau o 1.30yp.

Mae’r caffi yn agored i bawb ddod draw a sgwrsio gyda cymdogion.  Rydym hefyd yn rhedeg gwahanol sesiynau galw heibio yn ystod y caffi pob wythnos:

Dydd Mawrth 1af – Mae Sharon, Gweithiwr Teulu Cyngor Bwrdeisdref Sirol Conwy yn galw mewn i roi cyngor ac cymorth i deuleuoedd.

Dydd Mawrth 2ail – Mi fydd ein Tim Cymorth Ariannol ac ein Cydnlynydd Cymdogaeth lleol yn rhedeg sesiwn cymorth ariannol ac tai.

Dydd Mawrth 3ydd – Mi fyddwn yn cael gweithgaredd hwyl gwahanol pob mis i deuleuoedd lleol.

Dydd Mawrth 4ydd – Mi fydd ein Tim Cymorth Ariannol ac ein Cydnlynydd Cymdogaeth lleol yn rhedeg sesiwn cymorth ariannol ac tai, hefyd mi fydd cymunedau i waith yn dod draw i ddarparu cymorth swyddi.

Register Your Interest