Clwb Traeth 8 i 14 blwyddyn

Clwb Traeth 8 i 14 blwyddyn
Register Your Interest

Dewch i drio amrywiaeth o weithgareddau antur ar draeth hardd Bae Colwyn

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd AM DDIM yng Nghlwb Traeth Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn sydd ar gael i denantiaid Cartrefi Conwy 8-14 oed

Mae y Clwb Traeth yn rhedeg o 9yb i 5yp gyda chinio wedi’i gynnwys – cysylltwch â ni os oes gennych chi ddiddordeb mewn lle i’ch plentyn ar 12fed, 13eg, 14eg, 19eg neu 20fed Awst (1 diwrnod yn unig)

Cysylltwch â Megan Taylor Rose ar 07733 012617 – voices@cartreficonwy.org

Register Your Interest