Cymrwch Rhan Gyda Cartrefi (parhaol)

Cymrwch Rhan Gyda Cartrefi (parhaol)
Register Your Interest

Mae ein digwyddiadau cyhoeddus arferol wedi ei ohirio ar y funud. Ond mae ein tîm Ymgysylltu ar Gymuned yn brysur yn cynnal sesiynau ar-lein gyda’n tenantiaid, hên ac ifanc, gan eu cadw’n egnïol wrth aros gartref gyda phopeth o ymarfer corff i bingo. Yn ogystal a digwyddiadau pellhau cymdeithasol wedi ei reoli yn ofalus, yn gymunedau lle mae rheolau yn gallu cael ei dilyn yn gaeth.

Cysylltwch â ni os hoffwch gymryd rhan. Dilynwch ein tudalen Facebook @Get Involved at Cartrefi / Cymryd Rhan gyda Cartrefi i gael ein holl fanylion sesiynau diweddaraf, gallwch hefyd anfon e-bost atom ar get.involved@cartreficonwy.org

Register Your Interest