Cymryd Rhan Ar-lein: Sesiwn Byrddio Gweledigaeth

Cymryd Rhan Ar-lein: Sesiwn Byrddio Gweledigaeth
Register Your Interest

Fel rhan o’n mis Celf Awst byddwn yn cynnal sesiwn Byrddio Gweledigaeth ddydd Mawrth 11 Awst am 2yp.

Yn ystod y sesiwn byddwch yn defnyddio celf a chrefft i roi eich gobeithion a’ch breuddwydion i lawr ar fwrdd i’ch ysbrydoli yn y dyfodol.

Y cyfan fydd ei angen arnoch chi yw darn o gardbord, siswrn, ffon lud, beiros ffelt a rhai hen gylchgronau neu lyfrau.

Os hoffech chi a’ch teulu gymryd rhan, anfonwch neges bersonol atom neu anfonwch e-bost atom ar get.involved@cartreficonwy.org

Register Your Interest