Delio â Straen (Cwrs am ddim)

Delio â Straen (Cwrs am ddim)
Register Your Interest

Dewch i ymuno â ni am sesiwn meddwl ar sut i leihau eich straen diwrnod i ddiwrnod.

 

Rhedeg ar 23ain Ionawr 2019 12.15yp tan 2.45yp

 

Ty Llywelyn Community Centre, Ffordd Yr Orsedd, Llandudno LL30 1LA

 

Cysylltwch â Lydia Watson ar 07733012521 / 0300 124 0040

Ebost: lydia.watson@cartreficonwy.org

Os oes gennych gwestiynau neu i gadw lle

Os oes angen help arnoch gyda thrafnidiaeth neu ofal plant, rhowch wybod i mi

Register Your Interest