Delio gyda Straen a Pryderon

Delio gyda Straen a Pryderon
Register Your Interest

Dewch i ymuno â ni i edrych ar ffyrdd o ddelio â sefyllfaoedd caled.

 

Dydd Mawrth am bum wythnos o 14fed Ionawr i 11fed Chwefror

9.30yb o 10.30yb

Canolfan Dinorben Abergele, Faenol Avenue, Abergele LL22 7HT

 

Cysylltwch â Lydia Watson ar 07733012521 / 0300 124 0040

Ebost: lydia.watson@cartreficonwy.org

os oes gennych gwestiynau neu i gadw lle

Os oes angen help arnoch gyda thrafnidiaeth neu ofal plant, rhowch wybod i mi

Register Your Interest