Dewch i Goginio

Dewch i Goginio

Dewch i Goginio

Kinmel Bay
Register Your Interest

A ydych wdd dysgu mwy am fwyta yn iach?

Ydych chi eisiau dysgu rhai o sgiliau coginio ymarferol?

Os ydw ydi’r ateb …………… felly all Dewch i Goginio/Come and Cook yn berffaith ar gyfer chi!!

 

Cwrs 6 wythnos yw Dewch i Goginio/ Come and Cook ar gyfer rhieni neu gofalwyr wedi ei ddarparir gan NHS.

 

Bydd y sesiynau yn rhedeg unwaith yr wythnos yn Nhy Gymunedol Chester Avenue, 57 Cynlas, Bae Cinmel am 2 ½ awr, gan ganolbwyntio ar fwyd, maeth a sgiliau coginio ymarferol mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar. Bydd y cwrs yn cychwyn ar: – Dydd Iau, 17 Ionawr, 12.15 i 2.45 pm.

 

Am fwy o wybodaeth ynglyn ar cwrs cysylltwch:-  Lydia Watson 07733012521 / 0300 124 0040

Register Your Interest