Diwrnod Gweithgaredd Cerdded Am Ddim

Diwrnod Gweithgaredd Cerdded Am Ddim
Register Your Interest

Rydym ni’n cynnig cyfle AM DDIM i chi gerdded o amgylch Llyn Crafnant godidog gyda thywysydd cerdded cymwys.
 
Peidiwch â phoeni os nad oes gennych chi gludiant, fe allwyn ni defnu hynny os oes angen.
 
(Ar gyfer tenantiaid Cartrefi Conwy)
 
Ffoniwch, anfonwch neges destun neu ebost i roi gwybod i ni eich bod yn dod ac i gadw eich lle – neu cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestignau: 0300 124 0040 / 07733012521
ebost: lydia.watson@cartreficonwy.org

Register Your Interest