Drymio ar gyfer therapi

Drymio ar gyfer therapi

Drymio ar gyfer therapi

Llandudno Junction
Register Your Interest

Mae gan bob un ohonom rythm, mae yng nghuriad y galon, ein anadlu, yn ein cerdded, mae drymio wir yn dod â ni yn fyw.
 
Ymunwch â ni am sesiwn gyfeillgar arall o ddrymio therapiwtig, lle byddwn yn dysgu’r sgiliau sylfaenol i chi ac yn gadael i chi ymlacio.
St Michaels Church Hall, Glan y Marl Road, Llandudno Junction, LL31 9NS

Register Your Interest