Myfyrdod Ystyriol ar gyfer Iechyd Meddwl

Myfyrdod Ystyriol ar gyfer Iechyd Meddwl
Register Your Interest

Ymunwch a ni yn un o ein sesiynau myfyrdod yn
 
Hafan Gwydir, School Bank Rd, Llanrwst LL26 0AR
 
Naw wythnos o 7fed Hydref i 2ail Rhagfyr
 
(AM DDIM i ymuno unrhyw bryd)
 
Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â
Lydia Watson ar 07733012521 / 0300 124 0040
Ebost: lydia.watson@cartreficonwy.org

Register Your Interest