Sesiynau Chwarau Stryd - Hen Golwyn

Sesiynau Chwarau Stryd – Hen Golwyn
Register Your Interest

Croeso i bob oedran, rhaid I blant o dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae sesiynau chwarae stryd yn sesiynau sydd wedi’w staffio sy’n rhoi gyfle I chwarae, cael hwyl, gwlychu, baeddu a chwarae yn y mwd wrth wneud ffrindiau. Bydd staff a gwirfoddolwyr yn darparu adnoddau i blant chwarae allan yn eu cymuned leol.

Sylwer bod gan y gweithgaredd hwn bolisi mynediad agored sy’n golygu y gall plant adael ar unrhyw adeg ac na ellir eu gorfodi i aros.

Cysylltwch â Nathania o’r Tim Datblygu Chwarae am ragor o wybodaeth. nathaniascyner@cvsc.org.uk / 01492523854 neu FB: facebook.com/conwyplaydevelopment

Mae y sesiynau hyn mewn partneriaeth gyda Cartrefi Conwy, Llywodraeth Cymru, CVSC, Cyngor Bwrdeisdref Sirol Conwy a Families First.
2yp – 3.30yp

Register Your Interest