Sesiynau Digidol - Pentre Newydd

Sesiynau Digidol – Pentre Newydd
Register Your Interest

A ydych chi’n ei chael hi’n anodd  defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a teclynnau? Ymunwch a ni i ddysgu mwy.

Bydd ein sesiynau yn Mhentre Newydd ar 11eg a 25 o Fedi / 9fed a 23ain o Hydref.

 

Register Your Interest