Surf Club

Surf Club

Surf Club

Dolgarrog
Register Your Interest

Dewch ynghyd a chymryd rhan yn ein clwb syrffio sydd yn Adventure Parc Eryri dydd Iau 26 Fedi,  3ydd, 10fed a 17eg Hydref – mae gennym 12 lle AM DDIM yn mynd i’n tenantiaid gymryd rhan (rhaid i’r cyfranogwyr allu fynychu pob un o’r 4 sesiwn a didoli trafnidiaeth)

Mae’r clwb newydd cyffrous hwn ar gyfer plant rhwng 8 a 18 oed a rhaid i bob plentyn allu nofio a  rhai o dan 12 bod gyda oedolyn gyda nhw i fod ochr yn ochr â’r dŵr.

Dewch i ddysgu syrffio yn nyffryn hyfryd Conwy

Am fwy o wybodaeth anfonwch neges atom isod neu cysylltwch â Megan ar 07733012617

Register Your Interest