Sylwch (Cwrs Therapi Trwy Gelf Am Ddim)

Sylwch (Cwrs Therapi Trwy Gelf Am Ddim)
Register Your Interest

Ymunwch â’n grwp cyfeillgar, hamddenol sy’n seiliedig ar therapi trwy gelf!

Arweinir y sesiynau gan therapydd celf profiadol a byddant yn canolbwyntio ar:

 

  • Fod yn ystyriol/presennol yn y foment
  • Adeiladu ar gryfderau
  • Ailfframio sefyllfaoedd yr ydych, efallai, yn eu cael yn anodd

 

Byddwch yn gadael gyda syniadau Newydd, safbwyntiau ffres a thechnegau defnyddiol i wella eich gwytnwch a’ch lles!

 

Pryd: 10.00 tan 12.30yb 8fed Fedi – 6ed Dachwedd (8 Wythnos)

Lleoliad: Cysgod y Gogarth, Trinity Avenue, Llandudno, LL30 2TN

Register Your Interest