Sylwch (Cwrs Therapi Trwy Gelf Am Ddim) Kinmel Bay

Sylwch (Cwrs Therapi Trwy Gelf Am Ddim) Kinmel Bay
Register Your Interest

Ymunwch â’n grwp cyfeillgar, hamddenol sy’n seiliedig ar therapi trwy gelf!

Arweinir y sesiynau gan therapydd celf profiadol a byddant yn canolbwyntio ar:

 

  • Fod yn ystyriol/presennol yn y foment
  • Adeiladu ar gryfderau
  • Ailfframio sefyllfaoedd yr ydych, efallai, yn eu cael yn anodd

 

Byddwch yn gadael gyda syniadau Newydd, safbwyntiau ffres a thechnegau defnyddiol i wella eich gwytnwch a’ch lles!

 

Pryd: 10.30 tan 1yp 25 Ionawr – 15ed Mawrth 2019 (8Wythnos)

Lleoliad: Chester Avenue Community House, 57 Cynlas, Kinmel Bay

 

Register Your Interest